top of page

Geschiedenis

Eerste Lunterse Begrafenisonderneming Dekker: een familiebedrijf op weg naar het 100-jarig bestaan.


In 1909 krijgt Bessel Dekker een baan als doodgraver op het kerkhof te Lunteren. In 1926 neemt hij het vak aanspreker over. Een aanspreker had als taak om in de buurt te gaan vertellen wanneer een dorpsgenoot was overleden. Bij belangrijke personen moest dit zelfs in het hele dorp gedaan worden. In vaste kledij ging de aanspreker langs de deuren. Ook werd door hem met de nabestaanden en familie, de begrafenis besproken en geregeld.
In de jaren 1923, 1925 en 1929 begraaft Bessel zelf ook 3 van zijn kinderen die overlijden aan tbc.

In 1930 richtte Bessel de Eerste Lunterse Begrafenisonderneming op en vanaf die tijd werd hij voor het eerst echt begrafenisondernemer genoemd.

Als Bessel in 1941 overlijdt neemt zijn zoon Aalbert (de 2e generatie) de onderneming over.
 

Hij draagt de zaak op zijn beurt in 1974 over aan zijn zoon Willem Hendrikus (de 3e generatie).

In 2018 komt dochter Linda, inmiddels als 4e generatie bij de onderneming. Ze heeft dan al vele jaren meegelopen. Na het overlijden van vader Willem in 2021, zet zij de Eerste Lunterse Begrafenisonderneming tot op de dag van vandaag voort.
Dit met ondersteuning van haar moeder en gezin.
Ondertussen is ook alweer de 5e generatie in opleiding voor in de toekomst.  

bottom of page