top of page

Verzorgen van de overledene

Bij overlijden in het ziekenhuis zal het verzorgen door het personeel worden gedaan. In een hospice of verzorgingstehuis is dit soms weer anders, dit verschilt per locatie. Belangrijk is te weten dat er een mogelijkheid is als nabestaande dit wensen om deze laatste verzorging zelf te beginnen of gezamenlijk met personeel/vrijwilligers te doen. Bij overlijden thuis wordt de laatste verzorging soms door de verpleegkundige/verzorgende die al enige tijd voor de overledene heeft gezorgd en dit kan eventueel samen met de nabestaande of door de nabestaande geheel zelf worden gedaan. Wanner u het op prijs stelt dan zal de ondernemer het samen met u of alleen verzorgen.      

3008-121742-8984_GM.jpg
bottom of page