top of page

Overlijden en contact

Wanneer  u te maken krijgt met een overlijden komen er allerlei emotionele en praktische vragen naar boven. Het is van belang dat er als eerste een arts wordt gebeld die het overlijden vaststelt en een verklaring opstelt, een verklaring van overlijden die nodig is voor het melden van het overlijden bij de gemeente. Hierna kunt u de begrafenisondernemer bellen. Telefonisch zal er al over enige zaken gesproken worden zoals waar de persoon is overleden, wat is de wens wat betreft de laatste verzorging, is er al een gedachte over waar de overledene zal gaan worden opgebaard en wanneer wenst u dat wij gaan komen. Wij komen als u wilt naar u toe om de situatie te bekijken en te bespreken en verder te handelen, ongeacht het tijdstip van de dag. Het verzorgen van de overledene is één van de eerste dingen die aan de orde komt.

 

Samen proberen we een begrafenis of crematie te creëren die aan de persoonlijke wensen voldoet. In dit gesprek wordt ook gesproken over de persoonlijke inbreng van de nabestaanden. Zoals zelf verzorgen en kleden van de overledene, spreken tijdens de dienst, zelf begeleiden van de kist en dergelijke. Kiest men voor een standaard rouwkaart, wordt de overledene thuis opgebaard of elders, wordt de overledene begraven of gecremeerd enzovoorts. Bij al deze keuzes begeleiden wij u.

 

Tijdens het eerste bezoek bij u zal er verder gesproken worden over persoonlijke zaken, wensen van de overledene en familie en over de te regelen praktische zaken. Centraal in dit gesprek staan de wensen van de overledene en de ideeën van de nabestaanden. Aan de hand hiervan zal er stapsgewijs en gezamenlijk een opzet worden gemaakt, een schets, hoe u de uitvaart wilt gaan invullen. Er zal worden gesproken over zaken zoals: wat wil de familie graag zelf doen en betekenen, zal er worden begraven of is de wens cremeren, aan welke datum voor de uitvaart denken we, hoe gaan de dienst invullen, welke locatie en dergelijke. Door elkaar regelmatig te spreken proberen we stapje voor stapje samen vorm te geven aan de dag van de uitvaart en deze te regelen. Dit door hier de tijd, ruimte en rust voor te nemen om alle wenselijke mogelijkheden en details te bespreken zonder tijdsdruk hierin.   

bottom of page