top of page

Opbaren van de overledene

Het hoe en waar opbaren van de overledene wordt besproken in overleg met de familie. Dit kan thuis, in het verpleeg- of verzorgingshuis als zij daartoe de mogelijkheid bieden of eventueel bij ons in het Rouwcentrum. Thuis of in een verpleeg- of verzorgingstehuis kan er worden gekozen voor (tijdelijke) opbaring op bed of in de kist. Dit kan met behulp van een bedkoeling en/of kistkoeling. Dit is momenteel nog de meest gangbare manier. 

 

Het moet genoemd dat er tegenwoordig ook andere mogelijkheden zijn van opbaren, één ervan is thanatopraxie, een lichte vorm van balsemen waarbij er geen koeling nodig is. Balsemen kan worden vergeleken met een nierdialyse. Bij lichte balseming wordt er in plaats van het bloed een stof in het lichaam gebracht wat er voor kan zorgen dat het proces in het lichaam tijdelijk wordt stilgelegd, Het, vertraagd de ontbinding zonder dat er nog een koeling hoeft te worden gebruikt. Het is wel van belang u te realiseren dat er dus handelingen met het lichaam zullen worden gedaan. Tevens  dient u zich te realiseren dat ook deze behandelingsmethode geen garantie geeft over de uitwerking ervan en het verloop van de dagen van opbaring, Ook hierbij zal het lichaam in de dagen achteruit gaan.

Rouwcentrum Dekker

Als het niet wenselijk is of mogelijk is dat de overledene thuis wordt opgebaard kan  hiervoor gebruik worden gemaakt van ons rouwcentrum. Sinds 1986 beschikken wij over een eigen rouwcentrum aan de Oostelijke Parallelweg in Lunteren. De invulling van het gebruik van het rouwcentrum kan op verschillende manieren.  

 

Er is mogelijkheid tot alleen opbaren en bezoeken van de overledene maar ook voor het houden van een condoleance, rouwdienst en nabegrafenis zoals een koffietafel. Tijdens uitvaartgelegenheden is er zitplaats tot ongeveer 80-85 personen om de dienst bij te wonen. Bij de keuze van opbaren in ons rouwcentrum kunt u in principe, door even te bellen een half uur van te voren, op elk gewenst moment terecht. U heeft ruim de tijd voor een bezoek en dit kan eventueel meerdere keren per dag. Ook is het natuurlijk mogelijk om vaste tijden af te spreken van te voren.

Daarnaast zijn er ook diverse andere locaties mogelijk voor een condoleance, dienst of koffietafel, bijvoorbeeld vanuit een kerkelijk gebouw, de aula van de begraafplaats of een zaal in o.a. een horecagelegenheid.

bottom of page