top of page

Uitvaart

Een uitvaart is een bijzondere en persoonlijke aangelegenheid  en is niet standaard. Wij werken niet met zogenoemde pakketten maar op  maat. Als een overlijden wordt gemeld gaan we, ongeacht het tijdstip van de dag, naar de familie van de overledene om de situatie te bekijken en te bespreken, eventueel de  overledene verzorgen en kleden als deze thuis is overleden. Dit kan door familie gebeuren alleen of samen met ons.  Daarna gaan we samen met u de uitvaart bespreken, een ‘schets’ maken. Centraal in dit gesprek staan de wensen van de overledene en de ideeën van de nabestaanden.

 

Samen proberen we een begrafenis of crematie te creëren die aan de persoonlijke wensen voldoet. In dit gesprek wordt ook gesproken over de persoonlijke inbreng van de nabestaanden.  Zoals  zelf verzorgen en kleden van de overledene, spreken tijdens de dienst, zelf begeleiden van de kist en dergelijke. Kiest men voor een standaard rouwkaart, wordt de overledene thuis opgebaart of elders, wordt de overledene begraven of gecremeerd enzovoorts. Bij al deze keuzes begeleiden wij u.

 

Er wordt dus niet gewerkt met pakketten maar in kaart gebracht wat de persoonlijke wensen zijn. Aan de hand hiervan kan door ons een kostenoverzicht worden gemaakt zodat u weet waar u aan de hand van de gemaakte keuzes financieel qua kosten aan toe bent. U betaald voor wat u afneemt.

Na de uitvaart

Wellicht heeft u behoefte om enige weken na de uitvaart een dankbetuiging door middel van een kaartje of een advertentie te versturen naar de mensen die hun medeleven hebben betoond.

 

Ook hierin kunnen wij u bijstaan.   

Voorbespreking en wilsbeschikking

Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat men voor zijn of haar overlijden al de persoonlijke wensen wil bespreken of kenbaar maken. Dit kan in een persoonlijk gesprek. Een zogeheten voorbespreking waarbij deze vragen en wensen besproken en beantwoord kunnen worden.  Daarnaast kan er een laatste wensenboekje ingevuld worden waarin een aantal  belangrijke keuzes omtrent de uitvaart kunnen worden vastgelegd.

 

Het is prettig voor de nabestaanden hiervan op de hoogte te zijn en waar u dit bewaard. U kunt een kopie hiervan ook bij ons laten bewaren.  Dit hoeft niet te betekenen dat u zich daar aan moet houden. Het staat u vrij ten allen tijden dit te wijzigen.

 

Aan de hand van de voorbespreking is het mogelijk om door ons een kostenoverzicht te laten maken met de op dat moment geldende tarieven.    

bottom of page